Hopp til hovedinnhold

Eksamen våren 2023

Skriftleg og munnleg eksamen skal gjennomførast etter ordinært eksamenstrekk våren 2023

Eksamensplanen for våren 2023 finn du her

Vi minner om at ein må søkje om eventuell tilrettelegging til eksamen kvart år. Du søkjer om dette i VismaInSchool, og fristen er 1. april 2023. 

Du finn meir informasjon om eksamen på Vestland fylkeskommune sine nettsider!