Hopp til hovedinnhold

Eksamen 2024

Elevane finn eksamensresultat i VismaInSchool, og informasjon om klage på ItsLearning.  

Dei som har rett på NUS-eksamen har fått melding om dette i VIS, og kan lese meir om det på ItsL. Påmelding til NUS-eksamen skjer i VIS, eller ved å kontakte skulen på epost. Lurar du på kva NUS-eksamen er? Les her!

Eksamensplan for NUS-eksamen i sentralgitte skriftlige eksamener hausten 2024 ligg her

Vi minner om at ein må søkje om eventuell tilrettelegging til eksamen kvart år. Du søkjer om dette i VismaInSchool, og fristen er 1. april 2025. 

Du finn meir informasjon om eksamen på Vestland fylkeskommune sine nettsider!