Hopp til hovedinnhold

Elevtenester

Hjerter med kritt

Her finn du informasjon om rådgjevarar, skulehelsetenesta, bibliotek og miljøkoordinator.

 

Marie Louise, Elin og Elin

Rådgjevarane våre

Rådgjevarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om val av utdanningsprogram og fag. Treng du råd og rettleiing når det gjeld vegen vidare etter vidaregåande skule? Då kan du bestille tid hos ein av rådgjevarane våre.

Kontaktpersoner for klassene ved skulen våren 2024

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiarane David Marøy og/eller Anny Ottemo er på skulen måndag til torsdag kl. 09:00 -14:00

 

 

Biblioteket

Biblioteket er skulens bankande hjarte. Her kan du slappe av, vere sosial, jobbe med oppgåver, lese og få hjelp med å finne litteratur eller anna informasjon. Av og til er det ekstra kjekke aktiviteter på biblioteket der ein kan oppleve noko saman, som musikk, spel, høgtlesing eller anna. 

Biblioteket er dagleg bemanna med fagutdanna spesialbibliotekar.

Les meir om biblioteket vårt

Elevar på skolebiblioteket
Hogne foran MOTbrua

Miljøkoordinator Hogne

Hogne er skulen sin miljøkoordinator. Han er opptatt av at elevane våre skal trivast, og har ein hand med i det meste av aktiviteter i elevmiljøet. Han støtter mellom anna elevråd og russestyre i deira oppgåver, og er også MOT-koordinator. 

Hogne er her for deg og legg til rette for at du har ein aktiv og sosial kvardag. Hogne støttar og motiverer deg, han samarbeider tett med dei andre i elevtenesta og kan hjelpe deg vidare i systemet, og du kan stola på han dersom noko er vanskeleg eller du hamnar i konfliktar.

Hogne har nesten alltid tid til ein prat!