Hopp til hovedinnhold

Tilsette ved skulen

Leiinga ved skulen

Rektor er skulen sin pedagogiske og administrative leiar og har ansvaret for den daglege drifta til skulen. Han har ansvaret for at vedtak gjort hos skulestyresmaktene vert sett i verk, og for at interessene til skulen elles vert ivaretatt på den beste måten. Rektor har særleg ansvar for å søke å tilrettelegge for gode arbeidsforhold på skulen.

Assisterande rektor skal hjelpe rektor i arbeidet med den daglege leiinga av skulen, og har heile skulen som arbeidsområde.

Oddvar Skråmestø

Rektor
Oddvar Skråmestø.jpg

Berit Karin Øydvin Nilssen

Assisterande rektor
Ass. rektor og avdelingsleiar realfag

Camilla Cecilie Hauge Vikane

Administrasjonsleiar
Camilla Vikane.bmp

Åse Stensland

Avdelingsleiar Helse- og oppvekstfag
Åse Stensland.jpeg

Elin Kumle

Avdelingsleiar Avdeling for Norsk og framandpråk
Elin Kumle

Thor Andreassen

Avdelingsleiar for EL og realfag
Thor.jpg

Åsmund Fjellhaug

Avdelingsleiar Avdeling for Engelsk og samfunnsfag
VA000573273.bmp

Petter Tønjum

Avdelingsleiar tilpassa opplæring
Petter.jpg

Heidi Karin Willesvik

Avdelingsleiar BA/TIF
Heidi.jpg

Svein Erik Ellingbø

Fagleiar
VA000573364.jpg

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}