Hopp til hovedinnhold

Elektro og datateknologi

Elev som jobber med elektronikk

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning der du mellom anna lærer om installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Du går 2-3 år på skule før du kan søkje læreplass. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor elektrofag?

Ei utdanning innan elektrofag er ein innfallsport til mange spanande og interessante yrke. Samfunnet vårt er avhengig av elektrisitet og apparat basert på elektrisk energi. Lys og varme, tele- og datakommunikasjon, maskiner i hushaldet og industrien er berre nokre av mange eksempel der elektrisitet er absolutt nødvendig.

Samfunnet krev auka sikkerheit og nye elektriske system. Dette krev kompetente fagfolk ved installasjon, drift og vedlikehald.

Les meir om elektrofag på Vilbli.no

Vg1 elektro og datateknologi

I tillegg til ei heilskapleg system- og sikkerheitsforståing, lærer du på Askøy vgs. god serviceinnstilling og evne til å kommunisere med brukarar, support-personell og kollegaer. 

Elektro og datateknologi er utdanningsprogrammet for deg som har lyst å jobbe innan elektrisitetsforsyning, installasjon eller innan data- og elektronikkbransjen. Du må vere nøyaktig og systematisk. Du bør òg ha gode evner til å tenke logisk og vere praktisk orientert.

Vg2 el-energi og ekom

Med vg2 energi og ekom som fordjuping kan du velje mellom fleire ulike fagbrev, alt frå elektrikar til heismontør.

På skulen samarbeider vi med fleire el-bedrifter i nærområdet. Det gir ein fin balanse mellom. Eksamen frå vg2 gir deg sjansen til å søke læreplass i ei bedrift, slik at du kan ta fagbrev. Vegen mot fagbrev etter vg2 tek vanlegvis 2,5 år.

Har du lyst på endå fleire utfordringar, anbefaler vi deg å søke vg3 påbygging. Da får du generell studiekompetanse, som gir tilgang til studium ved høgskular og universitet.

Vg2 Køyretøy - kryssløp frå vg1 Elektro og datateknologi til Teknologi- og industrifag

Vg2 køyretøy handlar om feilsøking, reparasjon og vedlikehald av ulike typar køyretøy. I programfaga utviklar du kompetanse i arbeid på mekaniske, elektriske, elektroniske, pneumatiske og hydrauliske komponentar og system på køyretøy. Du lærer og om korleis du kan få køyretøy, motorar, komponentar og deler til å halde på kvaliteten over tid, slik at vi tar i vare på samfunnet sine avgrensa ressursar.  Programfaga skal også bidra til at du utviklar kompetanse i reparasjon av køyretøy og motorar, og til å gjere gode val i bruk og innkjøp av deler og utstyr. Du lærar og om korleis du skal rettleie kundane om reservedelar og anna  utstyr til køyretøy og motorar. 

På Askøy  vidaregåande skule tar vi i bruk eit heilt nytt verkstad til dette programområdet hausten 2024. Programområdet kjem til å ha ein profil som rettar seg inn mot dei behova bransjen har i vår tid, inkludert el-bil-segmentet. 

 

Elevar i Erfurt

Har du lyst å ta vg2 elektro i Tyskland?

Vestland fylkeskommune har saman med Erfurt i Tyskland ei avtale som gir inntil ni elevar på vg2 datateknologi og elektronikk, elenergi og ekom  og automatisering ei eineståande mogelegheit til eit skuleår på Andreas Gordon Schule i Erfurt, midt i hjartet av Tyskland.