Hopp til hovedinnhold

Har du glemt noe på skolen? Vi har funnet mye i bok- og garderobeskap! Hittegods kan hentes, 1. til 12. juli kl. 09:00-14:00.

Elevar i vrimlehallen

Velkommen til Askøy videregående skole!

Vel du Askøy videregående skole får du ein aktiv skulekvardag med rom for læring og utvikling. Vi har eit aktivt elevmiljø, og eit breitt tilbod i utdanningsprogram. På Askøy vgs er vi opptatt av trivsel og gode arbeidsvanar, og læring står alltid i fokus. Målet er at du skal utvikla deg og oppnå det fulle potensialet ditt – i alle fag.

1. inntak er no klart - frist for å svare i VIGO 15. juli!

Søkjarar, foreldre og andre som ønskjer kontakt med inntak kan ringe på telefon 51 20 71 17 (ekspedisjonstid: 10.00-14-00), e-post: inntak@vlfk.no Ein kan og nytte chatbot som ein finn på vlfk.no
 MOT-brua viser verdiane i MOT-programmet

Askøy vgs. er ein MOT-skule

Med MOT jobbar vi for å styrka ungdoms robusthet og skapa inkluderande klassemiljø. Ungdom som har MOT på skulen, seier at MOT gjer ein forskjell for dei.

Aktuelle saker

05.07.2024

Skulestart torsdag 15. august 2024

Vi ønskjer velkommen til nytt skuleår!

20.06.2024

Avslutning vg2 elektro i Tyskland

Fire elevar ved Askøy vgs har vore i Erfurt i Tyskland sidan oktober 2023; Nicolai Mjømen Lylund, Isa Christin Oldereid, Eduards Gaikis og Tobias Aalen Storla. Elevane har no bestått elektroutdanninga og fått vitnemålet sitt frå Andreas-Gordon-Schule...

Elevane får sine vitnemål etter eit år i Tyskland
18.06.2024

Avslutningsfest for vg3

Onsdag 19. juni 2024, kl. 18.00 vert det avslutningsfest for avgangselevane på Askøy VGS.

07.06.2024

Sommarstengt skule

Skulen er stengt frå 6. juli til 4. august.