Velkommen som søkar til Askøy vgs! Hugs søknadsfristen 1. mars i VIGO. 

Elevar i vrimlehallen

Velkommen til Askøy videregående skole!

Vel du Askøy videregående skole får du ein aktiv skulekvardag med rom for læring og utvikling. Vi har eit aktivt elevmiljø, og eit breitt tilbod i utdanningsprogram. På Askøy vgs er vi opptatt av trivsel og gode arbeidsvanar, og læring står alltid i fokus. Målet er at du skal utvikla deg og oppnå det fulle potensialet ditt – i alle fag.

Velkommen som søkar til Askøy videregående skole 2023/24

Alle elevane på 10. trinn på Askøy var velkommen til open dag tysdag 17/1! Elevar frå andre skular er velkomne til å ta kontakt dersom de treng informasjon om skulen vår. Torsdag 26. januar deltok skulen på Rotary sin utdanningsmesse på Kleppestø ungdomsskole.
 MOT-brua viser verdiane i MOT-programmet

Askøy vgs. er ein MOT-skule

Med MOT jobbar vi for å styrka ungdoms robusthet og skapa inkluderande klassemiljø. Ungdom som har MOT på skulen, seier at MOT gjer ein forskjell for dei.

Aktuelle saker

07.02.2023

Velkommen til foreldremøte for vg1 16. februar

Vi ønsker alle føresette velkommen til foreldremøte for vg1 torsdag 16. februar!

10.01.2023

Frist for å søke videregåande skule til hausten

Skal du gå på vidaregåande skule til hausten? Fristen for å søke er 1. mars, men du kan søke allereie no.

Vigo
01.12.2022

Årets adventskonkurranse er her!

Det årlege boktreet er på plass på skulebiblioteket, laga berre av gamle, grøne skulebøker. 1. desember er adventskonkurransen i gang, og det skapar engasjement!

Boktre
28.11.2022

Elevar i Gulating Lagmannsrett

Elevar i vg3 rettslære prosederte i lagmannsretten