Hopp til hovedinnhold

Internasjonalisering

Elevar med flagg frå fleire land

Vil du oppleve verda?

Askøy vgs har ein sterk internasjonal profil, og tilbyr språkreiser for alle elevar på studiespesialiserande vg1. Elevar kan óg ha praksis i yrkesfagleg fordjuping i Danmark eller Tyskland vårsemesteret i vg2. Nokre elevar på studiespesialiserande vg2 har heile skuleåret i Tyskland, og elevar på elektrofag vg2 kan ha nesten heile året i Tyskland. Alle reiser er dekka av midlar frå Erasmus+ eller frå Lånekassen.

I tillegg til dette har vi ulike internasjonale prosjekt støtta av Erasmus+ og vi tek imot elevar og lærarar frå fleire ulike land på praksisopphald hos oss. Les meir om dei ulike tilboda under her.

Språkreiser vg1 

Askøy vgs er akkreditert av Erasmus+ til å sende alle vg1-elevar på studiespesialiserande på språktur til eit land der framandspråket ein lærer, blir snakka. Vi sender elevane våre til lokale skular i Frankrike, Spania og Tyskland. Elevar som av ulike årsaker lærer eit anna framandspråk, er velkomne til å vere med på ein av desse tre turane. Vi deltek i undervisninga på den lokale skulen og i ulikt kulturelt program. Vi bur heime hos elevar på same alder som våre eigne. Tilsette frå Askøy vgs følgjer elevane på reisa og er med på heile opphaldet. Alt av reise, opphald og mat blir dekka av midlar frå Erasmus+-prosjektet.

Askøy vgs tek òg imot elevar frå samarbeidsskulane våre og organiserer program for dei. Då spør vi som regel om elevane våre som har vore ute og reist kan vere vertskap for ein elev. Merk at dette er ikkje eit krav for å kunne reise ut.

Ta med: Ei lita gåve til vertsfamilien (til dømes melkesjokolade), helfo-kort (bestill gratis på helsenorge.no), pass/reise-ID, klede etter veret, gode skor, lommepengar og kanskje ein pakke knekkebrød i tilfelle ein treng litt tid til å venne seg til den lokale maten. Verdisaker let vi ligge igjen heime.

Anna: Reiseforsikring frå Vestland fylkeskommune. Elevane må skrive ein rapport etter opphaldet og kjem til å jobbe med førebuingar og etterarbeid i språktimane på Askøy vgs.

Erasmus+ har som målsetting å knyte vennskap over landegrensene, og vi på Askøy vgs synest det er flott å på denne måten kunne hjelpe elevane til nye perspektiv!

Elevar i Erfurt på utflukt

Internasjonal vidaregåande skule vg2 studiespesialiserande program

Kvart år får inntil ni elevar frå Vestland tilbod om å gå heile vg2 på Albert Schweitzer Gymnasium i Erfurt – og kjem heim med god fagkompetanse, flytande tysk og spanande opplevingar i bagasjen.

Elevar på vei til Tyskland

Internasjonal vidaregåande skule vg2 elektrofag

Elevar som har fullført vg1 elektro kan søke om å ta det andre skuleåret i Tyskland. Inntil ni elevar får plass på Andreas Gordon Schule i Erfurt etter søknad og intervju. Det er ei oppleving for livet, og elevane kjem heim godt rusta for eit fleirkulturelt arbeidsliv.

Praksis ved barnehage i Randers

YFF-praksis i Danmark eller Tyskland

Gjennom Vestland fylkeskommune har Askøy videregående skole mogelegheit å søke om stipend frå Erasmus+ for elevar på Vg2 tømrar, industriteknologi, helsefagarbeidar og barne- og ungdomsarbeidarfag.

Vi samarbeider med ulike institusjonar og bedrifter i Randers og Aalborg i Danmark og Erfurt i Tyskland, og elevane kan søke om å ha YFF-praksisen i andre termin der. Vi informerer om tilbodet i alle aktuelle klassar i slutten av november. Dersom ein har spørsmål, kan ein vende seg til internasjonal koordinator ved skulen.

 

Sjå kva elevar seier som reiste til Tyskland

 

Internasjonal koordinator

Lyst på eit opphald i utlandet? Og mange spørsmål? Ta kontakt!

Ann-Elin Dyrøy

undervisningsstilling