Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar 

 

Helsesjukepleiar David Marøy er tilgjengeleg på skulen:

  • Måndager kl. 09:00 -14:00
  • Tysdagar kl. 09.00 -14.00
  • Torsdagar kl. 09:00-14:00

 

Helsesjukepleiar Anny Ottemo er tilgjengeleg på skulen 

  • Måndager kl. 09:00-14:00

 

Skulehelsetenesta er eit gratis tilbod til alle elevar i vidaregåande skule. Du kan gjere avtale med helsesjukepleiar ved å henvenda deg i kontortida, ringa, senda SMS eller be om time via e-post.

Kva kan du snakka med helsesjukepleiar om:
• korleis få det betre heime, på skulen eller med ven/kjæraste
• seksuell helse
• prevensjon, graviditet, abort
• seksuelt overførbare infeksjonar eller plager i underlivet
• eiga helse, søvn, mat, rus, sorg, angst, depresjon, sjølvskading
• mobbing, skulefråvær, stress, sjølvkjensle, einsemd, konsentrasjon
• vanskelege familieforhold, fysisk og psykisk vald, overgrep og valdtekt
• gratis graviditetstest og klamydiatest

Helsesjukepleiar har teieplikt.

Time hos helsesjukepleiar blir rekna som gyldig fråvær og tel ikkje med i fråværsgrensa på 10%. Du må få med deg melding frå helsesjukepleiar på avtalar, og vise det til lærar for å få det registrert. 

Ta kontakt!

Telefonnummeret til helsesjukepleiar er 457 39 453

 

Helsestasjon for ungdom er ope tysdag, onsdag og torsdag for alle. 

Les meir om helsestasjon for ungdom

Informasjon om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Kontaktinformasjon

David Marøy
Helsesykepleiar
Familiehelsetenesta i Askøy kommune
Telefon: 45739453
Epost: David.Maroy@askoy.kommune.no

Anny Ottemo 
Helsesjukepleiar
Familiehelsetenesta i Askøy kommune
Telefon: 56158309/ 40906144
Epost: anny.marie.ottemo@askoy.kommune.no