Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Terningtrapp som staver stress

Helsesjukepleiar

Anny Ottemo er tilgjengeleg på skulen:

  • Måndag kl. 09.00 -14.30
  • Tysdag kl. 09.00 -14.00
  • Onsdag kl. 09.00 -14.30

Skulehelsetenesta er eit gratis tilbod til alle elevar i vidaregåande skule. Du kan gjere avtale med helsesjukepleiar ved å henvenda deg i kontortida, ringa, senda SMS eller be om time via e-post.

Kva kan du snakka med helsesjukepleiar om :
• korleis få det betre heime, på skulen eller med ven/kjæraste
• seksuell helse
• prevensjon, graviditet, abort
• seksuelt overførbare infeksjonar eller plager i underlivet
• eiga helse, søvn, mat, rus, sorg, angst, depresjon, sjølvskading
• mobbing, skulefråvær, stress, sjølvkjensle, einsemd, konsentrasjon
• vanskelege familieforhold, fysisk og psykisk vald, overgrep og valdtekt
• gratis graviditetstest og klamydiatest

Helsesykepleier har teieplikt.
Time hos helsesjukepleiar blir rekna som gyldig fråvær og tel ikkje med i fråværsgrensa på 10%.

Ta kontakt!

Telefonnummeret til helsesjukepleiar er 952 90 312

 

Helsestasjon for ungdom er ope tysdag og onsdag for alle. Kvar 1. torsdag i månaden er det ope berre for gutar.

Les meir om helsestasjon for ungdom

Informasjon om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse