Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Marie Louise og Elin

VI ER HER FOR DEG!

Rådgjevarar

Lurer du på kva du vil bli? Tenkjer du på framtida? Har du eit konkret problem på skulen eller heime? Eller treng du berre nokon å snakke med?

Då kan du ta kontakt med rådgjevar, og gjere avtale om tid til ein samtale. 

Rådgjevarane har teieplikt. Dei svarar dessutan på spørsmål i høve til søknad om lån og stipend. Dei hjelper òg til med yrkesorientering. Om ikkje dei kan svare på alt, så er dei gode på hjelpe deg vidare med ulike spørsmål.

Du finn oss i 1. etasje i hovudbygget, vis-a-vis auditoriet. 

Velkommen!

Rådgjevar

Elin Kumle er i skuleåret 2022-23 hovudsakleg rådgjevar for dei yrkesfaglege utdanningsprogramma ved skulen. 

Elin Kumle

Rådgjevar
Elin Kumle

Rådgjevar

Elin Sletten er i skuleåret 2022-23 hovudsakleg rådgjevar for våre studiespesialiserande utdanningsprogram. 

Elin Sletten

undervisningsstilling

Rådgjevar

Helene er i permisjon skuleåret 2022-23.

Helene Rud Brakvatne

undervisningsstilling

Rådgjevar

Marie Louise er i permisjon skuleåret 2022-23.