Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Marie Louise

VI ER HER FOR DEG!

Lurer du på kva du vil bli? Tenkjer du på framtida? Har du eit konkret problem på skulen eller heime? Treng du nokon å snakke med?

Då kan du ta kontakt med rådgjevar, og gjere avtale om tid til ein samtale. 

Rådgjevarane har teieplikt. Dei svarar dessutan på spørsmål i høve til søknad om lån og stipend. Dei hjelper òg til med yrkesorientering. Om ikkje dei kan svare på alt, så er dei gode på hjelpe deg vidare med ulike spørsmål.

Du finn dei i gangen "Elevtenesta" i 2. etasje på skulen.

Velkommen!

Rådgjevar

Marie Louise er i skuleåret 2023-24 rådgjevar for elevar i A- og C-klasser, bortsett fra 1STC og 2HEA

Marie Louise Marino Landøy-Mikkelsen

undervisningsstilling

Rådgjevar

Elin Sletten er i skuleåret 2023-24 rådgjevar for elevar i B-, D- og E-klassar, i tillegg til 1STC og 2HEA.

Elin Sletten

undervisningsstilling

Rådgjevar

Helene er i permisjon skuleåret 2022-23.

Helene Rud Brakvatne

undervisningsstilling