Hopp til hovedinnhold

Foreldremøte for vg1

Velkommen til foreldremøte for vg1 tysdag 6. februar 2024!

Tema for møtet er informasjon om skulen, om tilbod og innsøking til neste skuleår. 

Det blir også eit eige møte med kontaktlærar om aktuelle saker som gjeld klassen. 

Vg1 YRKESFAG - BA/EL/HO/TIF er velkommen kl. 18:00!

Vg1 STUDIESPESIALISERANDE er velkommen kl. 18:30!

Agenda:
Felles informasjon, v/rektor
Om vegen vidare, fagval og innsøking neste skuleår, v/avdelingsleiar/rådgjevar
Klassevis samling v/kontaktlærar

Vel møtt!

Dersom du/de ønsker ein eigen samtale med kontaktlærar, eller ein faglærar, ber vi om at du melder dette inn her! 

Dette skjemaet kan også brukast for føresette til elevar på vg2 under 18 år.