Hopp til hovedinnhold

Idrettsstipend 2023 - 2024

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ni stipend à 40 000 kroner til unge lovande idrettsutøvarar. Søknadsfrist 1. oktober

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ni stipend à 40 000 kroner til unge lovande idrettsutøvarar. Stipenda skal gå til idrettsutøvarar som markerer seg med gode nasjonale og/eller internasjonale prestasjonar i idrett. Kriteria for å søke er at utøvaren må vere i aldersgruppa 16-25 år og representere ein klubb i Vestland fylke. 

Meir utfyllande informasjon, og søknadsskjema (lenke på høgre side) finn ein her: Utviklingsstipend til idrettsutøvarar - Vestland fylkeskommune

Søknadsfrist er innan 1. oktober.